Category Archives: Înscrierea în învățământ primar

Acte necesare înscrierii

Certificat naştere – copie si original; Copie CI mama / tata Rezultatul evaluării psihosomatice (daca este cazul) Înscrierea  se  face  la secretariatul unităţii de învăţământ prin completarea cererii-tip de înscriere în clasa  pregătitoare. Aceasta  se poate completa  şi online. Completarea

Condiții de înscriere în învățământul primar

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada

Înscriere în clasa pregătitoare

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 NUMĂR CLASE     – 2 NUMĂR LOCURI  – 50 PERIOADELE PENTRU COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE I: 27 FEBRUARIE – 16 MARTIE 2017 II: 24 MARTIE – 30 MARTIE

Ziua Porţilor Deschise – marţi 28 februarie 2017

       În anul şcolar 2017-2018, la LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” din EFORIE îşi vor desfăşura activitatea  2 clase pregătitoare cu un efectiv total de 50 elevi. Pentru informarea publicului interesat de procedura de înscriere şi pentru vizitarea spaţiilor dedicate activităţii claselor 

2.195