Monthly Archives: September 2017

ECDL la „Carmen Sylva”

Începând cu luna august 2017, Liceul Teoretic „Carmen Sylva” este din nou membru al rețelei de centre de testare acreditate de ECDL în România. Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard

Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu”

Ministerul Educaţiei desfășoară de peste 12 ani Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, prin care acordă un sprijin financiar pentru elevii din licee. Părinții/elevii care doresc să obţină acest sprijin financiar au la dispoziție portalul http://banideliceu.edu.ro/, care, împreună cu

ROSE la “Carmen Sylva” – Rezultate așteptate, Indicatori, Buget

Rezultate așteptate Se aşteaptă ca elevii să îşi schimbe atitudinea faţă de şcoală: să conştientizeze importanţa absolvirii cursurilor învăţământului preuniversitar, a participării la examenului de bacalaureat şi a promovării acestuia. De asemenea, un efect scontat al implementării proiectului îl reprezintă

ROSE la “Carmen Sylva” – Activitățile proiectului

Activitățile proiectului CATEGORIA I – ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN AI.1 Organizarea de activităţi remediale Activitatea este în concordanţă cu O3, O3i, O4, O5. Orele de pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat se vor desfăşura în funcţie de nevoile identificate,

ROSE la “Carmen Sylva”

Titlul proiectului ”Banca pentru Abilități și Competențe – O şansă pentru viitorul tău!” (B.A.C. – O şansă pentru viitorul tău!) Obiectivul general al proiectului Ameliorarea procesului instructiv-educativ desfăşurat în cadrul Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud, având drept finalitate

Proiectul național ROSE

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT ROSE ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose Proiectul, finanțat printr-un

Rezultatul alegerilor pentru reprezentantul elevilor în Consiliul de administrație

Total voturi exprimate 478: Săvucă Cristiana 266, Savu Ștefan 201, buletine de vot anulate 11. În anul școlar 2017-2018, reprezentantul elevilor în CA va fi Cristiana Săvucă. Felicitări candidaților și profesorului coordonator, doamna profesor Adriana Ilicenco, pentru organizarea campaniei, derularea

ELEVII LICEULUI TEORETIC ”CARMEN SYLVA” ÎȘI ALEG REPREZENTANTUL ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Vineri, 22 septembrie 2017, în intervalul orar 09:00-15:00, se va desfășura scrutinul pentru alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Carmen Sylva” Eforie. Candidați sunt elevii Savu Ștefan și Săvucă Cristiana, ambii din clasa a X-a A.

Documentele necesare înscrierii la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar, muncitor şi paznic şi bibliografia de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ADMINISTRATOR FINANCIAR, MUNCITOR CALIFICAT ȘI PAZNIC

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de ADMINISTRATOR FINANCIAR, MUNCITOR CALIFICAT (fochist /tâmplar /electrician)  şi PAZNIC, în baza H.G. nr. 286/2011 şi HG nr. 1027/2014, la sediul din strada Negru Vodă nr. 102, Eforie Sud,

3.091