Concurs ocupare post vacant – profesor limba şi literatura engleză

 

LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” EFORIE, organizează Concurs de ocupare a următoarelor posturi didactice/catedre:

Denumire post / catedră Număr posturi / catedre Perioada vacantării postului/catedrei Număr ore Disciplina de concurs
LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ 1 10.10.2016 – 31.08.2017 18 Limba şi literatura engleză

Calendar de organizare și desfășurare a concursului/testării

Etapa Perioada /Data / ora
Depunerea dosarelor de concurs ( conf anexa 1 ) 23 – 24.11.2016
Afișare grafic  de desfășurare a probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă. 28.11.2016
Afișarea lista candidaților admiși pentru susținerea lucrării scrise 29.11.2016
Susținerea probei scrise și susținere interviu după proba scrisă (unde e cazul) 5.12.2016, ora 12:00
Afișarea rezultatelor (termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise – În ordine alfabetică) 6.12.2016
Depunerea contestațiilor – max 24 ore de la afișare 7.12.2016
Afișarea rezultatelor finale (În ordine descrescătoare pe discipline) 8.12.2016
Validarea rezultatelor în CA școala 8.12.2016
Repartizarea candidaților 8.12.2016

Dosarele de concurs se depun la sediul unității din strada Negru Vodă nr. 102

Concursul se organizează, conform metodologiei  de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat (anexă la ordinul ministrului educației naţionale nr. 4959/02.09.2013) și a procedurii ISJ privind organizarea și desfășurarea concursului județean pentru ocuparea posturilor rămase vacante/rezervate sesiunea 2016 și a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2016 – 2017, Nr. 3055A/29.08.2016.

Print Friendly, PDF & Email
1.055