Concurs ocupare post vacant administrator financiar – CONTABIL ŞEF, pe durată nedeterminată

 Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/2011 şi HG nr. 1027/2014, la sediul din strada Negru Vodă nr. 102, Eforie Sud, Judeţul Constanţa,  pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR FINANCIAR I (S) – CONTABIL ŞEF.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

  • studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic
  • certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), conform Ordinului M.F.P. nr. 496/31.03.2014
  • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor şi minim 5 ani în sistemul bugetar/învăţământ;
  • competenţe IT: operare PC (MS Office, operare baze de date,  navigare Internet), programe de contabilitate, EDUSAL, SIIIR, ForExe Bug;

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 102, până la data de 23 decembrie 2016 ora 12.

  • Proba scrisă în data de 04.01.2017, ora 10:00;
  • Interviu în data de 01.2017, ora 10:00.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 102, compartiment secretariat, telefon: 0241.748.566.

Persoană de contact Dragomir Mariana – secretar şef.

Print Friendly, PDF & Email
1.046