LEFOPICII la Concursul Național “Diversitas”

LEFOPICII la Concursul Național “Diversitas” (C.A.E.N. 2017)

secțiunea “Culturi și civilizații”

  1. Geavidan Abduraman, clasa a II-a A;
  2. Sara Sericenco, clasa a II-a A;
  3. Arun Emre Așim, clasa a III-a B;
  4. Sara Maria Barbu, clasa a III-a B.

Print Friendly, PDF & Email
1.148