Repartizarea candidaţilor la proba de evaluare a competenţelor într-o limbă de circulaţie internaţională

1.017