Repartizarea candidaţilor la proba orală de evaluare a competenţelor într-o limbă de circulaţie internaţională, bacalaureat 2017

1.752