Un nou laborator mobilat și dotat la ”Carmen Sylva” Eforie

Cu prilejul Zilei Educației, profesorii liceului ”Carmen Sylva” au inaugurat Laboratorul de limbă și comunicare, dotat cu mobilier nou modular, ergonomic, o tablă interactivă cu tehnologie de ultimă generație V-sense și un proiector cu distanță de proiecție ultrascurtă, adaptat perfect tablei.

În condiţiile în care digitalizarea atrage după sine schimbări semnificative ale felului în care şcolile înţeleg şi se implică în actul de învăţare, soluțiile adoptate de liceul nostru (dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor, implementarea catalogului electronic), susținute și finanțate de Primăria orașului Eforie, pot fi considerate elemente definitorii în asigurarea unei educații de calitate pentru elevii noștri.

 

Print Friendly, PDF & Email
1.033