Repartizarea candidaţilor la proba orală de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională – Bacalaureat 2018

2.924