ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CLASA a IX- a,  AN ŞCOLAR 2019-2020

ADMITERE 2019 – ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CLASA a IX- a, AN ŞCOLAR 2019-2020

 În perioada 15 – 18 iulie 2019, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la liceu a candidaţilor declaraţi admişi la Liceul Teoretic “Carmen Sylva”  în urma repartizării computerizate din data de 12 iulie 2019, se efectuează începând de luni 15 iulie  până joi 18 iulie 2019 inclusiv, în intervalul orar 9:00 – 15:00,  pe baza următoarelor acte puse într-un dosar:

  1. cererea de înscriere tip care se completează la comisia de înscriere din unitatea şcolară;
  2. cartea de identitate a elevului (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie şi original;
  3.  copia cărţii de identitate a unuia dintre părinţi
  4.  adeverinţă cu media de la EVALUAREA NAŢIONALĂ
  5.  adeverinţa cu media de ADMITERE (media claselor V-VIII şi media de la Evaluarea Naţională 2019);
  6. foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  7.  fişa / adeverinţă medicală pentru intrarea în colectivitate

 

Candidaţii care, în perioada menţionată (15 -18 iulie ), nu îşi depun dosarele de înscriere, se considera  retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeana, pe locurile ramase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

Relaţii la secretariatul liceului sau la telefon 0241-748566; 0241-748605 zilnic între orele 9:00-15:00.

 

Print Friendly, PDF & Email
2.933