Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de informatician şi îngrijitor

2.027