Admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2017-2018

Până la primirea Ghidului de admitere în format tipărit, elevii și părinții pot consulta acest document descărcând fiecare capitol din acesta prin accesarea link-urilor de mai jos:

 1. Mesajul doamnei Inspector Școlar General, Prof. Zoia-Gabriela Bucovală

 2. Repere metodologice

 3. Lista unităţilor de învăţământ liceal şi profesional din reţeaua publică a Judeţului Constanţa

 4. Repartizarea locurilor pe filiere, profiluri şi domenii ale pregătirii de bază

 5. Planul de şcolarizare pe unităţi de învăţământ pentru anul şcolar 2017-2018

 6. Ordonarea unităţilor şcolare și specializărilor după ultima medie de admitere din anul 2016

 7. Calendarul admiterii candidaţilor romi în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2017–2018

 8. Planul de şcolarizare pe unităţi de învăţământ particular pentru anul şcolar 2017-2018

 9. Planul de şcolarizare pentru învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 10. Planul de şcolarizare pentru învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 11. Planul de şcolarizare pentru învăţământul postliceal și școli de maiștri pentru anul şcolar 2017-2018

 12. Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017—2018

 13. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2017—2018

 14. Fişa de înscriere în anul şcolar 2017-2018 pentru admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat

 15. Anexa la fișa de înscriere în anul școlar 2017-2018 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă

 16. Precizări privind completarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat,  pentru anul şcolar 2017-2018

 17. Planul de școlarizare pentru clasa a IX-a, învățământ profesional de 3 ani de stat

 18. Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017—2018

 19. Fişa de înscriere în anul şcolar 2017-2018 pentru admitere în clasa a IX-a – învăţământul profesional de stat

 20. Precizări privind învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor

 21. Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul școlar 2017—2018

 22. Anexa la Fişa pentru înscrierea în învăţământul profesional – Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual

Pentru elevii sau părinții care vor să descarce întreg ghidul într-un singur document punem la dispoziție link-ul următor:

Ghidul de admitere în învăţământul liceal şi profesional pentru anul şcolar 2017 – 2018

Print Friendly, PDF & Email

Scris de Laurentiu Bulgaru

3.454