Înscrierea la liceu în anul școlar 2017-2018

Admiterea la liceu pentru anul școlar 2017-2018 este reglementată de Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Şștiințifice nr. 5077 din 31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017 – 2018.

Acest ordin prevede că: „Admiterea absolvenţilor clasei a VIII – a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017 – 2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012” (art.2 alin (1) din OMENCȘ 5077/2016).

În metodologie este stipulat că „La încheierea primei etape a repartizării computerizate, centrul de admitere județean/al municipiului Bucureşti transmite fiecărei unități de învățământ liceal de stat lista tuturor candidaților admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care este afişată la sediul unității respective.” (art. 50 alin (5) din Metodologie)

Termenul prevăzut în Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017 – 2018 ( anexa nr. 1 la OMENCȘ 5077/2016) este 13 iulie 2017.

Art.53 din Metodologie prevede că absolvenții depun, la unitățile şcolare la care au fost declarați admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
Înscrierea la licee a candidaților declarați admişi în urma repartizării computerizate se  efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

a) cererea de înscriere (se completează în fața comisiei);
b) copie după cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere ale elevului, precum și cartea de identitate a unui părinte;
c) adeverință cu notele obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a și media de admitere; (se ridică de la secretariatul școlii unde elevul a absolvit clasa a VIII-a)
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); (se ridică de la secretariatul școlii unde elevul a absolvit clasa a VIII-a)
e) fişa medicală/adeverință medicală tip pentru intrare în colectivități conform prevederilor OMECȘ și OMS nr. 5057/1002/2015. (se eliberează de către medicul de familie) Puteti descărca modelul de aici

Conform calendarului admiterii, perioada de depunere a dosarelor este 13-17 iulie 2017.

La Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie, programul de depunere a dosarelor este:

Joi,               13.07.2017 între orele 8-16;

Vineri,         14.07.2017 între orele 8-16;

Sâmbătă,    15.07.2017 între orele 9-13;

Duminică, 16.07.2017 între orele 9-13;

Luni,          17.07.2017 între orele 8-16.

Candidații care, în perioada menționată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană/a municipiului Bucureşti de admitere.

Print Friendly, PDF & Email

Scris de Laurentiu Bulgaru

5.221