Statistica rezultatelor la probele de evaluare a competențelor – Bacalaureat 2018

Rezultate la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – Bacalaureat 2018

Organizare concurs pentru ocuparea postului de contabil şef

Rezultatele probei de evaluare a competenţelor digitale – Bacalaureat 2018

Repartizarea candidaţilor la proba orală de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională – Bacalaureat 2018

Repartizarea candidaţilor la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională – Bacalaureat 2018

Repartizarea candidaţilor la proba de evaluare a competenţelor digitale – Bacalaureat 2018

Rezultatele probei de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – Bacalaureat 2018

Repartizarea candidaţilor la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – Bacalaureat 2018

Orar LTCS sem 2

Orarul claselor Orarul profesorilor Orarul sălilor

1.029