Un proiect Erasmus+ la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie

Integrarea experinței din programul Erasmus+ în activitatea didactică la „Carmen Sylva”

Florin Șerbu, Laurențiu Bulgaru,
Profesori, Liceul Teoretic “Carmen Sylva”, Eforie Sud

 

Introducere
Liceul Teoretic “Carmen Sylva” din Eforie Sud, a derulat din septembrie 2014 până în prezent un proiect Erasmus+ Acțiunea 1, beneficiind de o finanțare nerambursabilă de 12350 Euro, din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Proiectul de formare continuă, intitulat „Științele și tehnologia în societatea cunoașterii” a pornit de la analiza interesului elevilor din școala noastră pentru științe și tehnologii și de la constatarea că elevii nu sunt motivați să aleagă profesii din domeniul științelor și tehnologiilor. În acest context ne-am propus imbunătăţirea activităţii la clasă prin utilizarea metodelor interactive de învăţare-predare şi a tehnologiilor informatice.
Pentru realizarea obiectivelor noastre, 6 cadre didactice din școală, profesori de matematică, științe și tehnologii, au participat la cursuri de formare în Uniunea Europeană.
O primă echipă, formată din profesori de matematică și chimie, au partipat la cursul de formare „Tap-Swipe-Pinch” organizat de Euneos Corporation în Spania în perioada 16-21 martie 2015, un curs ce promovează învățarea folosind dispozitive mobile. Cursul a oferit abordări teoretice și exemple practice, a permis evaluarea diferitelor dispozitive mobile și a unor aplicații pentru dispozitive mobile adaptate la specialitatea fiecărui profesor cursant.
Cea de a doua echipă, profesori de biologie și fizică, au participat la cursul „Digital Extra”, desfășurat în Coventry, UK, în perioada 5-11 aprilie 2015.
Cea de a treia echipă de 2 persoane, o profesoară de matematică și un profesor de fizică, au participat la cursul „eLearning: Moodle for Techies & System Administrators”.
Cursul s-a desfășurat în perioada 14-18 septembrie 2015 în Malta, fiind organizat de AcrossLimits, o organizație nonguvernamentală din Malta. (http://www.accrosslimits.com).
Cursurile selectate de noi au fost cursuri care promoveaza eLearning (învățarea electronică) și care prezintă modalități de integrare a dispozitivelor mobile în orele de curs.

Tap –Swipe – Pinch aplicații integrate în activitatea didactică
Dispozitivele mobile pot fi utilizate de profesori la pregătirea activităților educative și de elevi în timpul activităților educative. Surprinzător de mulți elevi (30%-50% din fiecare clasă) au dispozitive mobile personale. Poate fi o motivație suplimentară pentru elevi utilizarea acestor dispozitive mobile în timpul orelor și un câștig pentru școală ca elevii să le utilizeze ca unelte de învățare. Utilizarea dispozitivelor mobile ca mijloace didactice poate fi realizată în diverse moduri, fiind condiționată doar de compatibilitatea fiecărui dispozitiv cu nenumăratele aplicații existente, în funcție de sistamul de operare al dispozitivului.
Cel mai rapid mod de utilizare presupune folosirea dispozitivelor în procesul de evaluare prin intermediul unor aplicații dedicate, cum ar fi Socrative Teacher sau Socrative Student. Prima este utilizată de profesor pentru a crea și administra instrumentele de evaluare, iar cea de a doua este aplicația utilizată de elevi pentru a parcurge și rezolva itemii. O altă platformă care permite integrarea unor activități de fixare a cunoștințelor, sau chiar evaluare este Kahoot.it care permite crearea unor instrumente de învățare de tipul itemilor cu două până la patru variante de răspuns care se administrează sub forma unui concurs, dezvoltând astfel spiritul de competiție între elevi.
Platforma learningapps.org poate fi accesată de asemenea folosind dispozitivele mobile, și permite profesorului să creeze diverse activități de învățare utile la fixarea cunoștințelor sau pentru descoperirirea dirijată.
Dispozitivele mobile pot fi utilizate pentru comunicarea unor informații sau adrese web sub forma de QRCoduri (coduri cu răspuns rapid), care pot fi citite de aplicația QRCode Reader disponibilă în AppStore (pentru Ipad sau Iphone) sau Magazinul Google Play (pentru dispozitivelecare folosesc sistemul de operare Android) cu ajutorul camerei foto. Instalând aplicația corespunzătoare puteți accesa resursele bibliografice ale acestei lucrări cu ajutorul QRCodurilor incluse pe parcursul lucrării.
Dispozitivele mobile facilitează învățarea colaborativă, creativitatea și evaluarea (sau autoevaluarea). Desigur, utilizarea unor asfel de dispozitive în clasă nu este simplă și e necesar ca profesorii, în urma participării la cursuri, să înțeleagă ce se poate face în clasă cu dispozitive mobile, care sunt posibilitățile și limitele unor astfel de dispozitive, cum se pot crea lecții sau aplicații educaționale, cum poate fi stimulată inovarea și creativitatea elevilor.

Utilizarea platformei Moodle la Carmen Sylva
Moodle este o platformă de eLearning opensource, un sistem de managment al învățării extrem de populară. Fiind dezvoltată pe principii pedagogice, Moodel este utilizat în școli și uinversități peste tot în lume pentru învățare electronică, învățare mixtă, învățare la distanță etc.
Scopul participării noastre la cursul Moodle, a fost să implementăm și la noi în școală o astfel de platformă, care să poată fi integrată în orele de curs la toate disciplinele.
La curs, profesorii au putut să își dezvolte noi abilități în utilizarea tehnologiilor informatice pentru dezvoltarea de conținuturi digitale integrate în lecții, proiectarea de lecții în care sunt folosite noile tehnologii pentru învățare și evaluare precum și dezvoltarea de curriculum pentru discipline opționale care să utilizeze într-un mediu eterogen dispozitive mobile personale ale elevilor și echipamente fixe ale școlii.
Cursul a avut ca obiective familiarizarea participanților cu instalarea, configurarea și personalizarea platformei Moodle. În timpul cursului au fost abordate și teme legate de securitatea și administarea platformei Moodle.
După întoarcerea de la curs am instalat și configurat un server Moodle care este găzduit pe serverele http://www.wns.ro  prin amabilitatea unui fost elev Costel Cotae. Site-ul Moodle poate fi accesat la adresa http://learn.lefo.ro
Pe site sunt lansate cursuri la Fizica, Matematică, Chimie și Biologie. Pentru unele cursuri este necesară autentificarea deci toți cei care doresc să utilizeze site-ul trebuie să își creeze un cont și apoi să se înscrie la curs. Alte cursuri sau activități pot fi vizualizate, fără înregistrare prealabilă, de către toți vizitatorii.
O întrebare ar putea fi: De ce un nou site? Cu ce ne poate ajuta?
Față de tot ce am avut până acum platforma http://learn.lefo.ro permite derularea unor activități de predare, învățare și evaluare integrate. Bineînțeles că nu putem vorbi de învățare electronică pură ci mai degrabă de o formă de învățare amestecată (blended learning). Predarea se poate face, evident, în sala de clasă, iar pe site se pot găsi resurse de învățare pe care elevii să le acceseze de acasă (simulări, animații, filme, resurse web etc.). Ulterior se pot concepe teste utilizate ca instrumente de învățare, teste integrate în ore sau evaluări complexe pentru o unitate de învățare. Testarea se poate face într-un mediu eterogen în care elevii să utilizeze calculatoare din laborator, tablete sau telefoane inteligente. Deși efortul inițial de creare de teste este destul de mare, odată creat testul se pot face analize detaliate per elev, per item, per clasă.
Un prim proiect disponibil deja pentru fizică (Mecanică și Electricitate) este un sistem de teste pentru examenul de bacalaureat. Baza de intrebari este formata din peste 1000 de întrebări din care în test sunt integrate aleator 20. Probabilitatea ca pentru 2 elevi să fie selectate aceleași întrebări este extrem de mică, ca și probabilitatea de a „nimeri” răspunsul corect.
Unul din cele mai importante avantaje ale platformei este dat de faptul că permite analiza progresului elevilor.
Platforma poate fi utilizată de toți elevii și profesorii din școală, deci poate fi integrată în orele de curs la toate disiplinele și la toate nivelele de studiu.

Concluzii
Profesorii au dobândit noi competențe profesionale legate de domeniul eLearning și de utilizarea tehnologiilor mobile în educație. În orele de curs au fost integrate tablete și telefoane mobile ale elevilor, sporind eficiența orelor. La orele de matematică și științe sunt utilizate sisteme eLaerning, în procesul de predare, învățare și evaluare.
Proiectul a permis extinderea rețelei wireless la toate sălile de clasă, astfel încât să se poată desfășura ore bazate pe tehnologie mobilă în toate sălile de clasă. Extinderea rețelei a fost contribuția școlii la proiect.
Numărul elevilor care aleg facultăți și profesii din domeniul științelor și tehnologiei, a crescut, ca și numărul de elevi din școala noastră care participă și obțin premii și medalii la proiecte și competiții europene și internaționale a crescut.

Bibliografie
http://learn.lefo.ro
http://imake.lefo.ro/~laurentiu.bulgaru/erasmusplus/