REACȚII CHIMICE

 

În natură și în industrie au loc transformări continue ale substanțelor chimice.

 

Procesele prin care unele substanțe chimice se transformă în alte substanțe total diferite de cele inițiale, poartă numele de REACȚII CHIMICE.

 

De exemplu, unirea fierului cu sulful și formarea sulfurii de fier este o reacție chimică.

 

Substanțele chimice inițiale, care intră în reacție, se numesc REACTANȚI.

Substanțele chimice care rezultă din reacție se numesc PRODUȘI DE REACȚIE.

 

În general o reacție chimică se reprezintă astfel:

 

Reactanți → Produși de reacție

 

Reactanții și produșii de reacție pot fi substanțe simple sau substanțe compuse.

 

Reacțiile chimice pot avea loc între:

 

• două substanțe simple

hidrogen + oxigen → apă

 

• o substanță simplă și o substanță compusă

aluminiu + acid clorhidric → clorură de aluminiu + hidrogen

 

• două substanțe compuse

acid clorhidric + hidroxid de sodiu → clorură de sodiu + apă

 

Până la studiul detaliat al substanțelor compuse (oxizi, acizi, baze, săruri), puteți găsi principalele caracteristici distincte ale acestora pe pagina substanțe compuse.