M1 Substanţe solubile şi insolubile în apă  

M2 Definirea soluţiei şi a componenţilor soluţiei

M3 Clasificarea soluţiilor

M4 Factori care favorizează dizolvarea unui solid în apă

M5 Efecte termice ce însoţesc dizolvarea

M6 Solubilitatea substanţelor

M7 Exerciții